Återvinn ditt elektriska skräp

Vi har alla alldeles för mycket elskrot liggandes hemma, som skulle kunna återvinnas och bli till nya mobiler, tv-apparater och andra elektroniska enheter. Men än så länge är det billigare att gräva fram nya metaller ur jordskorpan, än att återvinna allt elektroniskt skräp som samlas på stränder i världens mindre bemedlade länder.

 

Du kan återvinna din mobil på olika sätt. Ett är att lämna in den i en elåtervinningscentral, i ett kärl som just är för mobiler och batteridrivna elektriska enheter av olika slag. Ett annat sätt är att sälja mobilen till ett företag som återvinner delar av din telefon hos materialåtervinnare, där alltså det återanvänds till att bli till exempel nya mobiler.

 

Vi skulle kunna återvinna så mycket mer elskrot

 

Forskning.se går det att läsa om hur svenska forskare har kommit fram till att det går att utvinna allt från guld, silver och sällsynta jordartsmetaller ur avfall som tidigare ansetts vara värdelöst och endast skrot. Det är nämligen så att Apple har meddelat att de har som mål att sluta upp med att bryta metall och mineral till sina mobiler, datorer och ipads, för att i stället förlita sig på material som helt enkelt är återvunnit. Ganska mycket bättre för miljön alltså. De vet bara inte hur det ska gå till, och det är många forskare som tittar på saken. Så länge det har varit dyrare att köpa återvunna ädelmetaller har det inte funnits något incitament för att sluta utvinna metaller ur gruvor.  I Sverige har vi i genomsnutt 22 kilo elavfall per person, som ligger i våra garderober, källare, på våra vindar och i skåp hemma. Det är Svenska MiljöEmissionsData (SMED) som gjort rapporten med följande resultat:

 

  • Vi använder minst 160 kilo elektroniska produkter per person och år i Sverige.
  • Mängden datorer, kylskåp, telefoner och andra produkter beräknas öka med fyra kilo per person och år i hem och på arbetsplatser.
  • I Sverige slänger vi i dag drygt 22,3 kilo elavfall per person och år.
  • Av detta går drygt 150 000 ton, det vill säga 16 kilo per person, till återvinning.
  • De största mängderna elavfall produceras av USA och Kina som tillsammans står för cirka för 32 procent av den totala mängden i världen.