Tekniken skyddar hemmet

Goda grannar är receptet, är rubriken på en artikel från Svenska Dagbladet vilken handlar om att försäkra sig mot tjuvar genom att ha god gemenskap i grannområdet. Och visst är det väl så att grannar är otroligt viktiga, så att man kan se om någon som inte hör hemma i området vandrar omkring, och larmar polisen om man ser något märkligt hos sin granne.

Däremot kan det nog vara dumt att endast förlita sig på sina grannar, speciellt med tanke på att det finns väldigt bra elektronik som förhindrar tjuvar att ta sig in i hemmet. Att köpa ett bra hemalarm kan vara det som fångar tjuven, eller ännu bättre – som förhindrar tjuven, eftersom han eller hon väljer att inte göra inbrott i ett hem som hen ser har larm. Sectoralarm.se har riktigt bra larm som du kan köpa hem om du vill vara riktigt säker på att inte få inbrott. Och nog är det smart att också prata med grannarna, men visst ska man väl ta och inse att vi lever i en digital tid, och med den teknik som finns kan vi skydda oss på ett sätt som inte var möjligt för några år sedan.

Kombinationen grannar och larm är säkerligen det bästa sättet att skydda sig från att få inbrott, men det är otroligt dumt att låta det ena utesluta det andra. I artikeln rekommenderar man också larm, och då skriver man att ett högljutt larm och tydligt skalskydd på huset är vad du ska ha, och tipsen kommer från polisen.
Fler råd om hur du kan skydda dig mot inbrott i den här videon.