IR-termometrar

IR-termometrar är något av det senaste i branschen, och något det pratas friskt om. Låt oss ha en snabb genomgång:

Vad en IR-termometer är till för är att kunna mäta temperaturen på ett objekt utan att röra det. Några fördelar med IR-termometrar är att man inte behöver smutsa ned föremålet, att man kan hålla ett säkert avstånd från det om det på något sätt är farligt och att du kan mäta temperaturen på extremt stora ytor som annars hade varit komplicerade att mäta. Man får mätvärdet direkt, utan väntetid och det är lättadministrerat att jämföra olika temperaturer.

IR-termometrar kan bland annat användas till bilar, när man vill lokalisera vilken cylinder som får för mycket eller för tunn bränsleblandning. Om en katalysator exempelvis är igensatt kan man genom att söka över kylarpaketet lokalisera felet.

Man kan också använda IR-termometrar när man jobbar med fastigheter (exempelvis med VVS och liknande). Det är lätt att mäta golv-, luft- och radiatortemperaturer. För att inte nämna vanlig vattentemperaturer!
Även räddningstjänst har mycket nytta av IR-temometrar, exempelvis när man är ute efter temperaturen på innehållet i en behållare som kan vara explosiv.

Om du vill ha mer info om dessa intressanta don så läs gärna mer på exempelvis termometer.se!